Aroma Movie House

Aroma Movie House, Priyadarshini Road, Sultanpet, Near Apex Residence, Palakkad, Kerala 678001. Phone : 0491 253 1516,0491 253 6488

Sree Devi Durga

Near HP Petrol Pump, Gandhi Bazaar Road, Sultanpet, Palakkad, Kerala 678001 Phone : 0491-2522737

Priya Theatre

Priya Theatre, Priyadarshini Road, Palakkad Town, Palakkad-678001

New Aroma Theatre

Priyadarshini Rd, Parakkunnam, Vidyut Nagar, Palakkad, Kerala 678001

Ramu Cine House

Chunnambuhara-BOC Rd, Police Quarters, Vadakkanthara, Palakkad, Kerala 678001