Priya Theatre

Priya Theatre, Priyadarshini Road, Palakkad Town, Palakkad-678001

New Aroma Theatre

Priyadarshini Rd, Parakkunnam, Vidyut Nagar, Palakkad, Kerala 678001

Ramu Cine House

Chunnambuhara-BOC Rd, Police Quarters, Vadakkanthara, Palakkad, Kerala 678001